Polskie rodziny czekają na zdecydowane działanie polskiego parlamentu!

Ważne jest jak najszybsze przeprowadzenie pierwszego czytania projektu ustawy o wypowiedzeniu przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęciu w jej miejsce Konwencji o Prawach Rodziny.

28.12.2020 roku przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” złożyli w Sejmie 150 000 podpisów pod projektem ustawy o wypowiedzeniu przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęciu w jej miejsce Konwencji Praw Rodziny.

Jest to ogromny sukces, gdyż zbiórka przebiegała w okresie wzmożonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania się licznych organizacji, jak również Obywateli, którym leży na sercu dobro polskich rodzin.

Konwencja stambulska wzbudza liczne kontrowersje. Wykorzystując w sposób instrumentalny problem przemocy domowej narzuca radykalną ideologię gender, która kobiecość i męskość postrzega jako konstrukty społeczne, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej.

Zawarte w dokumencie podejście do ludzkiej płciowości jest niezgodne z polską Konstytucją, w szczególności z art. 18 ustawy zasadniczej, który chroni małżeństwo i rodzinę.  

Akt ten narusza także gwarantowane konstytucyjnie fundamentalne prawa: do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP), do wolności sumienia (art. 53) i do ochrony praw dziecka (art. 72).

Konwencja z każdym rokiem wzbudza coraz większe wątpliwości na arenie międzynarodowej.

Do tej pory dokumentu nie ratyfikowało 13 państw Rady Europy. Będące wśród nich Węgry, Słowacja i Bułgaria nie uczyniły tego wprost wskazując na skrajnie ideologiczny charakter Konwencji.

Polska jest jedynym krajem Grupy Wyszehradzkiej, który zdecydował się na ratyfikację tego kontrowersyjnego dokumentu.

Co znajduje się w treści projektu obywatelskiego „Tak dla rodziny, nie dla gender”?

  • Ustawa wyraża zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej – według polskiej Konstytucji umowy międzynarodowe takie, jak Konwencja stambulska mogą zostać wypowiedziane wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Nasz projekt zawiera w swojej treści zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej!

  • Ustawa zobowiązuje rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny!

Co proponujemy w miejsce genderowej Konwecji stambulskiej?

  • Już najwyższy czas, by Polska stała się państwem, które aktywnie stanie w obronie rodziny na forum międzynarodowym. Dlatego projekt ustawy nie tylko uprawnia polski rząd do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej, ale także zobowiązuje do opracowania rozsądnej alternatywy! Jest nią międzynarodowa Konwencja o prawach rodziny.

Co powinna zawierać międzynarodowa Konwencja o Prawach Rodziny?

  • potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
  • gwarancje opieki i ochrony rodziny przez organy władzy publicznej,
  • zakaz naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników,
  • zakaz dyskryminacji matek, które rezygnują z pracy zarobkowej, by wychowywać dzieci,
  • prawa rodziców w zakresie wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami,
  • identyfikację realnych przyczyn przemocy i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne!

Projekt ustawy uzyskał poparcie Prezydium Episkopatu Polski.

Z uznaniem przyjmujemy powstanie społecznej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, zachęcając do wspierania tej akcji.

Polskie rodziny czekają na zdecydowanie działanie polskiego parlamentu – czy wybierze drogę prawdy, ochrony fundamentalnych wartości i praw człowieka czy też pójdzie w stronę ideologicznej inżynierii społecznej, która już dziś przynosi na w wielu państwach opłakane skutki.

Dlatego apelujemy do Pani Marszałek o jak najszybsze przeprowadzenie pierwszego czytania opracowanego przez nas obywatelskiego projektu ustawy.

List otwarty do Pani Marszałek Sejmu o jak najszybsze przeprowadzenie pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy

Szanowna Pani Marszałek,

Dnia 28.12.2020 roku przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” złożyli w Sejmie 150 000 podpisów pod projektem ustawy o wypowiedzeniu przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęciu w jej miejsce Konwencji o Prawach Rodziny.

Konwencja stambulska wzbudza liczne kontrowersje. Wykorzystując w sposób instrumentalny problem przemocy domowej narzuca radykalną ideologię gender, która kobiecość i męskość postrzega jako konstrukty społeczne, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej. Zawarte w niej podejście do ludzkiej płciowości jest niezgodne z polską Konstytucją, w szczególności z art. 18 ustawy zasadniczej, który chroni małżeństwo i rodzinę.  Akt ten narusza także gwarantowane konstytucyjnie fundamentalne prawa – do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP), do wolności sumienia (art. 53) i do ochrony praw dziecka (art. 72).

Konwencja z każdym rokiem wzbudza coraz większe wątpliwości na arenie międzynarodowej. Do tej pory dokumentu nie ratyfikowało 13 państw Rady Europy. Będące wśród nich Węgry, Słowacja i Bułgaria nie uczyniły tego wprost wskazując na skrajnie ideologiczny charakter Konwencji. Polska jest jedynym krajem Grupy Wyszehradzkiej, który zdecydował się na ratyfikację tego kontrowersyjnego dokumentu.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” w miejsce genderowego dokumentu postuluje rozpoczęcie prac na międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Przyjęcie tego aktu pozwoli na ochronę autonomii rodziny przed nieuprawnioną ingerencją ze strony państwa. Zapewni też wprowadzenie skutecznych rozwiązań mających na celu zwalczanie i przeciwdziałanie przemocy domowej. Głos sprzeciwu wobec Konwencji stambulskiej będzie także wyrazem niezgody naszego państwa na ideologiczny dyktat narzucany nam przez międzynarodowe instytucje.

Polskie rodziny czekają na zdecydowanie działanie polskiego parlamentu – czy wybierze drogę prawdy, ochrony fundamentalnych wartości i praw człowieka czy też pójdzie w stronę ideologicznej inżynierii społecznej, która już dziś przynosi w wielu państwach opłakane skutki.

Dlatego apelujemy do Pani Marszałek o jak najszybsze przeprowadzenie pierwszego czytania opracowanego przez nas obywatelskiego projektu ustawy.

 

Z wyrazami szacunku,